Åtgärdat: Akut vattenläcka i Lilla Uppåkra

Just nu onsdagen den 23 september har det inträffat en akut vattenläcka vid Gamla Trelleborgsvägen i Lilla Uppåkra. Fastigheter i närområdet påverkades av läckan.

Arbetet med lagning av läckan har pågått för fullt och läckan har lagats under dagen.

 När vattnet släpps på igen

Det kan finnas luft i ledningarna efter lagningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt kranen rinna länge för användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola länge före tvätt av ljusa kläder.

PEAB Sverige AB.
Anders Håkansson 0733-37 63 84