Nytt trygghetsprojekt – först i södra Sverige

Först i södra Sverige med nytt stöldskyddsprojekt

Staffanstorps kommun har de senaste åren intensifierat arbetet för att skapa en säker och trygg kommun att leva, bo och verka i. Nu tar vi ytterligare krafttag när vi tillsammans med polisen inleder ett stöldskyddsprojekt och kommunen är först ut med märkDNA i polisregion syd!

Projektet som löper under tolv månader genomförs i samverkan mellan Staffanstorps kommun (som är projektägare), Polismyndigheten,
försäkringsbolag samt de i Sverige största märkDNA-leverantörerna.
Den gemensamma målbilden är att projektet ska leda till att minska antalet bostadsinbrott och öka polisens uppklarningsprocent, samt att öka den upplevda tryggheten bland boende i kommunen.

Staffanstorps kommun har valts ut till startplats av flera skäl:

  • Det geografiska läget mellan Malmö och Lund med genomfartsleden
    108 och närheten till motorvägssystemet samt det faktum att det är en sammanhållen kommun med tydlig kommungräns på en geografiskt begränsad yta, är ett av skälen.
  • Ett annat skäl är att det i kommunen finns en organisation som tydligt jobbar med trygghet och säkerhetsfrågor och som kan nå ut till medborgarna.
  • Tredje skälet är det projekt som närpolisen genomförde hösten
    2014 då synligheten och kontrollen av fordon för att identifiera och anträffa tjuvar i Staffanstorp, Kävlinge och Lomma ökade.

Här kan du läsa mer om projektet och om märkDNA >>

Kontaktpersoner

Staffanstorps kommun: Patrik Runesson, analysstrateg, 046-25 12 15

Polismyndigheten: Carina Roth, tf kommunpolis, 010-561 69 97