Kommunens företagare har rankat Staffanstorps företagsklimat

Medborgare Foto och licens:SCB

I september 2015 redovisades resultatet av Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. För Staffanstorps del är resultatet fortfarande gott, även om kommunens totalplacering sjunker till plats 23 bland Sveriges 290 kommuner (2014: plats 16). Bland Skånes 33 kommuner ligger Staffanstorp på plats 5 (2014: plats 4).

Attityder till företagsamhet

Företagarna ger 2015 genomgående lägre betyg än föregående år på hur man ser på olika gruppers attityder till företagsamhet. Störst försämring har rankningsmässigt uppfattningen om skolans och medias attityder, medan övriga har marginella försämringar.

Företagarnas uppfattningar

Företagarnas uppfattning om kommunens bemötande och service till företagen har blivit något lägre än föregående år, liksom något sänkta betyg beträffande nivån på infrastrukturen (flyg, tåg och vägar samt tele- och IT-nät).

Staffanstorps företagare ger mycket högt betyg till kommunen för att man inte konkurrerar med privat näringsverksamhet, betydligt högre än i grannkommunerna.

En annan förbättring 2015 uppfattas tillgången på kompetent personal vara, även om Staffanstorp har en lägre absolut nivå än grannkommunerna.

Sammafattande omdöme

I företagarnas sammafattande omdöme om företagsklimatet i kommunen ges detta ett lägre betyg än föregående år, samtidigt som kommunen fortfarande har en god placering, plats 32, bland Sveriges kommuner.
I Skånerankningen ligger Vellinge (plats 3 i Sverige), Höganäs (plats 7), Kävlinge (plats 8) och Ängelholm (plats 16) före Staffanstorps kommun.
En sammanställning och jämförelse av Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Svedala och Vellinges kommuner finns i denna sammanställning.

Svenskt Näringsliv om företagsklimatet i Sverige

Sedan många år genomför Svenskt Näringsliv en årlig enkät/mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Resultatet hämtas dels via enkäter till ett urval av respektive kommuns företag och dels från befintlig statistik. Det sammanvägda resultatet grundas till 2/3 på enkätsvar och till 1/3 på befintlig statistik. I Staffanstorps kommun inbjöds cirka 200 företag och av dessa besvarade 83 företag frågeställningarna.

Svenskt Näringslivs redovisning hittar du här >>

Text: Bo Gertsson