Skolorna har informationskvällar inför skolval

Informationskvällar kommer att hållas på skolorna både för blivande förskoleklassbarn och elever som ska välja skola inför åk 7 under oktober och november.

Läs mer

Bästa Biennalen! öppnar 17 oktober

Årets tema är förvandling. Konst kan förvandla oss. Tankar, erfarenheter och fantasier kan bli bilder och okända världar.

Läs mer