Sök bygglov över nätet

Den som söker bygglov via den digitala ansökan loggar in med e-legitimation, skriver in fastighetsbeteckning och guidas sedan av hjälptexter. Det går även att börja fylla i, pausa och därefter återuppta en påbörjad ansökan.

Tänk på att du bör vara klar med alla handlingar till din ansökan och ha dem korrekt utförda och i digitalt format innan du påbörjar ansökan.

Läs mer om bygglovsansökan här>>

Anmälan för bygglovsfritt

Enligt plan- och bygglagen måste alla som ska bygga nytt/bygga till
och ofta även göra ombyggnad utvändigt söka bygglov. Det gäller till exempel uterum, carport, plank och ibland om du ska byta färg på fasaden.

I den nya e-tjänsten kan du även anmäla sådant som är bygglovsfritt
sedan förra året, men som måste anmälas före byggstart, såsom tillbyggnad på max 15 kvm, Attefallshus, nya takkupor etc. Priset för att söka bygglov varierar, men för nästan alla ärenden som söks via e-tjänsten blir det en aning billigare.