Utsättning av containrar som gick fel

Utsättningen av containrarna till trädgårdsavfall lördagen den 10 oktober gick inte som planerat. Vi ber så mycket om ursäkt för detta.

Vi har bokat in lördagen den 7 november som ersättning för den 10 oktober.

Det ställs upp containrar i Hjärup på parkeringen i hörnet Slättvägen-Fäladsvägen där det finns möjlighet att kasta trädgårdsavfall. Platsen kommer att vara bemannad under öppettiden.

Öppettiderna är klockan 9-15.

Lördagen den 24 oktober kommer vi som planerat med containrarna för trädgårdsavfall.