Staffanstorp först i landet med MärkDNA

Som första kommun i Sverige tar Staffanstorp i höst ta del av polisens och försäkringsbolagens nya teknik för märkDNA i full skala.

Staffanstorps kommun höjer säkerheten ytterligare mot stölder och inbrottstjuvar när man i samarbete med polisen i höst dragit igång ett fullskaligt projekt för märkDNA inom kommunen.

– Vi ser det som otroligt inspirerande och även som ett erkännande att vi lyssnar på medborgarens önskemål om att förstärka den faktiska tryggheten men även den upplevda tryggheten i kommunen, säger analysstrateg Patrik Runesson.

Startskottet gick redan i slutet av september. Under Kulturnatten i Rådhuset 23 oktober kan medborgarna träffa alla inblandade i samverkansprojeket för och få ytterligare information.

– Det har under många år funnits en politisk inriktning och ett uttalat mandat att jobba med trygghetsfrågor i Staffanstorp. Medborgarens känsla av trygghet är otroligt viktig för oss inom allt vi gör, säger Patrik Runesson.

Egen unik spårbar vätska

Projektet innebär att alla bostadsinnehavare i kommunen nu erbjuds att enkelt märka sin värdefulla egendom med en egen unik och spårbar vätska.

– Samtliga 8 855 hushåll i Staffanstorps kommun erbjuds i höst märkDNA till ett subventionerat projektpris, säger poliskommissarie Göran Landvall som är polisens nationellt sakkunnige avseende bostadsinbrott och fysiskt placerad på Polisregion Syd.

– Vårt mål är att etablera märkDNA i minst 3 000 bostäder i Staffanstorps kommun under hösten. Vi har resurser och en organisation som kan hantera detta, så det är ett ypperligt tillfälle för alla att ytterligare stöldskydda sin egendom.

Därför Staffanstorp

Polisen har valt Staffanstorps kommun som startplats för märkDNA av flera skäl.

  • Ert geografiska läge mellan Malmö och Lund med genomfartsleden 108 och nära motorvägssystemet, er typografiska profil, ni är en sammanhållen kommun med tydlig kommungräns på en geografiskt begränsad yta, säger Göran Landvall.
  • Ett annat lika viktigt skäl är att det i kommunen finns en organisation som väldigt tydligt jobbar med trygghet och säkerhetsfrågor och som kan nå ut till medborgarna.
  • Tredje skälet är det projekt som närpolisen genomförde hösten 2014 då vi ökade vår synlighet och vår kontroll av fordon in och ut för att identifiera och anträffa tjuvar i Kävlinge, Lomma och Staffanstorp.

Skadar inte egendomen

MärkDNA är en syntetiskt framtagen vätska som man ”duttar” på de saker man är rädd om, säger Göran Landvall. Det skadar inte egendomen men varje märkt sak får en egen identitet, som ett personnummer eller ett dna. MärkDNA syns inte med blotta ögat utan endast vid särskild UV-belysning. Eftersom det går att känna igen all märkt stöldbegärlig egendom blir den inte lika attraktiv som stöldbyte.

Så får du ditt MärkDNA

– Under kulturnatten 23 oktober har vi ett större arrangemang kring MärkDNA i Rådhuset, ett utmärkt tillfälle att få veta mer om man inte redan deltagit vid de tidigare medborgarmötena, säger Patrik Runesson.

Skapar trygghet

Det kommer att synas på flera sätt att märkDNA används i Staffanstorps kommun. Bland annat ska skyltar monteras längs infarter och vägar, se bilden nedan.

– De viktigaste målen med projektet är att öka den upplevda trygghetskänslan, minska de faktiska inbrotten och öka uppklarningsprocenten på begångna brott. Detta bygger givetvis även på att de enskilde medborgarna bidrar genom att märka sina värdefulla ägodelar, säger Patrik Runesson.

– Vi har även ett koncept inom polisen för hur vi ska nå ut till den kriminella världen och öka kunskapen om märkDNA, säger Göran Landvall. Vet tjuven att alla värdefulla saker i en bostad är märkta blir det inte längre attraktivt att göra inbrott.

MärkDNA-modellen har provats i mindre skala i ett pilotprojekt i Stockholm 2014 med positivt resultat.

I Staffanstorp hösten 2015 är dock första gången i landet som metoden tillämpas fullskaligt. Modellen finns sedan 15 år i England och även i USA.

– I de områden i England där modellen tillämpas har antalet bostadsinbrott minskat kraftigt och medborgarna där har tydligt utryckt att de känner sig tryggare, säger poliskommissarie Göran Landvall.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt