Satsning på femåringar

Hålla hand. Foto och licens: Åsa SIller

Staffanstorps kommun kommer under läsåret 2015/2016 satsa på att vidareutveckla femårsverksamheten på flera av de kommunala förskolorna. Detta kommer att ske genom att förskolornas lägger lite mer fokus på denna grupp med femåringar.

Genom detta får femåringarna mer tid att lära känna varandra och får leka och lära tillsamman med jämnåriga inför skolstarten nästa år. Syftet är att stimulera och utmana barnen i deras lärande och utveckling under sitt sista år på förskolan. I femårsgruppen ska barnen tillsammans och med stöd av förskollärare ta reda mer om sig själva och får utmaningar som leder till bland annat utvecklande av ökat ansvar för sitt lärande, sina förmågor sina intressen och sina relationer. Barnen ska få utveckla sina verktyg för att våga ta plats i den större gruppen samt att samarbete med jämnåriga för att ytterligare förbereda dem inför övergången till förskoleklass och fritidshem nästa höst.

Verksamheten kommer att arbeta enligt förskolans läroplan och ledas av utsedda förskollärare. Barnen kommer även fortsättningsvis att ha verksamhet tillsammans med sina yngre kamrater på förskolan.

För detta utvecklingsarbete har Staffanstorps kommun beviljats 2,8 mnkr (miljoner kronor) i statsbidrag läsåret 2015/2016. Utvecklingsarbetet kommer även att ge positiva effekter för de yngre barnen då dessa får ökat utrymme i de mindre barngrupperna.

Text:Stina Hansson