Rivstart för märkDNA i kommunen

Först i södra Sverige med nytt stöldskyddsprojekt

MärkDNA-projektet i Staffanstorps kommun har fått en rivstart! Projektet inleddes förra veckan med medborgarmöten på Hjärupslundsskolan och i Rådhuset. Dessa kvällar lockade nästan 400 åhörare och redan under första veckan skaffade 440 hushåll märkDNA för att förebygga inbrott. Vill du veta mer? Kom till våra möten i veckan!

– Vi är oerhört glada över att så många har hörsammat vår inbjudan till dessa möten och hoppas på samma fina uppslutning vid torsdagens och fredagens möten i Rådhuset, säger Patrik Runesson, analysstrateg i Staffanstorps kommun och ansvarig för projektet.

På medborgarmötena informerar polisen om projektet, som har sitt ursprung i England.

I England har man genomfört lokala projekt med märkDNA under 15 år, berättar Göran Landvall från polisregion Syd och nationell sakkunnig i bostadsinbrott. Efter ett pilotprojekt i mindre skala i Stockholm genomför vi nu märkDNA-projektet i full skala. Ambitionen är att detta ska spridas som ringar på vattnet till andra kommuner. Alla befintliga utvärderingar såväl nationellt som internationellt visar att bostadsinbrotten minskar i områden där märkDNA implementerats. Det finns naturligtvis olika orsaker till att inbrotten minskat, men faktum är att det har minskat och det är ett icke oväsentligt faktum utifrån 15 års erfarenheter.

I samband med projektet kommer särskilda skyltar sättas upp runt om i kommunen, som talar om för tjuvarna att här har man skyddat sig med märkDNA. Det som gör märkDNA avskräckande för tjuven är främst spårbarheten. Vid anträffande av stöldgods kan polisen genom den unika dna-koden koppla värdeföremålen tillbaka till dess rättmätiga ägare.

– Spårbarheten gör att stöldgodset blir oattraktivt för hälarna, vilket utgör ytterligare ett hinder för tjuven som vill avyttra sitt stöldgods. Så ju fler i en kommun som skaffar märkDNA, desto besvärligare och jobbigare är det för tjuven.

Medborgarmöten

  • Torsdag 22 oktober kl. 18.30, Rådhuset i Staffanstorp
  • Kulturnatten fredag 23 oktober kl. 17-22, Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp B.

Välkomna!

Drop in

Måndag-fredag under vecka 43-44 (19-23 oktober samt 26-30 oktober), kl. 8-17 finns möjlighet att få kortare information om märkDNA-projektet Rådhusets entré. Dessa drop in-tillfällen sker i Rådhuset i Staffanstorp.