Jobbsnack visar vägen till arbetslivet

Vad gör en ingenjör, en agronom, en arkeolog eller en lantmätare?
Kunskapen är begränsad bland ungdomar kring vilka yrken de kan välja mellan efter skolan.

– Vi brukar be ungdomarna lista alla yrken de känner till. I genomsnitt skriver de ner 24 yrken. Men det finns över 8 000 yrken att välja mellan, säger studie- och yrkesvägledare Viktoria Cavander på Hagalidskolan.
Genom att prata mer jobb på lektionerna ska gapet mellan eleverna och de framtida jobb de ska rustas för minskas.
Region Skåne har i höst genomfört ett pilotprojektet på Hagalidskolan i Staffanstorp samt på sju högstadieskolor i ytterligare sju skånska kommuner. Projektet har innehållit inspirationsmöten med elever och föräldrar samt en företagsfrukost.

Få upp ögonen

Det rör sig om en satsning för barn mellan 10-19 år och målet är att visa vägen från skolan fram till jobben, samt att identifiera yrken och jobb som ungdomarna inte ens visste fanns och vad som krävs för att få dem.

– Detta har varit mycket positivt. Alla lärare brinner för sina
ämnen, men nästa steg kan lätt glömmas bort; att eleverna även
ska förberedas för att en dag bli arbetande medborgare.

– Vad finns det för jobb, vem bestämmer på arbetsmarknaden,
vem styr efterfrågan inom yrkena, vem är arbetsgivare och vad
kräver en arbetsgivare av dig?

– Många elever har tyckt det varit jättebra att få upp ögonen
för nya yrken och även att förstå att allt de gör idag kan påverka deras möjligheter på arbetsmarknaden om några år.

– ”Nu vet jag att det är lönt att lägga ner mer arbete i skolan, att det är värt att fortsätta försöka”, har någon sagt. De ser målet på ett helt annat sätt.

Alla ämnen tangeras

Projektet skapades 2011 och tillämpas idag i flera svenska regioner. Nu pågår en skånsk utvärdering.

– Alla skolämnen kan beröra detta ämne och därmed visa de många möjligheter som finns på arbetsmarknaden. Yrken kan kopplas till alla ämnen i skolan.

Ger mer studielust

Målet med arbetsmarknadskunskap är att ge fler ungdomar mer kunskap, motivation och studielust, samt skapa en tidigare koppling mot arbetsmarknaden så att unga söker sig mot jobb som leder till arbete.

Projektet syftar också till att öka samverkan mellan skola och arbetsliv samt minska andelen socioekonomiska och könsstereotypa utbildnings- och yrkesval.

Arbetsgivarna får glädje av projektet genom att det ökar deras möjlighet att tillfredsställa sina kompetensbehov.

– Men det viktigast är att eleverna får mer studielust genom att visa vad det finns för jobb, vad som krävs för att få jobben samt vägen dit, säger Viktoria Cavander.

Text & Foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt