Samråd kring detaljplan för ny bebyggelse längs Klockaregårdsvägen

Längs Klockaregårdsvägen i Hjärup planeras åtta nya radhus. Förslaget till detaljplan för den nya bebyggelsen är ute på samråd 2015-10-26 — 2015-11-23.

Samrådsmöte hålls onsdagen den 11:e november klockan 18.00 i Hjärups skola. Varmt välkomna!

Läs mer om förslaget till detaljplan