Ombyggnad av Åttans lekplats

I veckan påbörjades ombyggnaden av Åttans lekplats. Arbetet med ombyggnaden kommer att ta cirka 8 till 9 veckor och i december beräknas lekplatsen stå klar för lek.

Lekutrusningen kommer att bytas ut och lekplatsen kommer att bli större. Lekplatsen kommer att få djungel som tema och träddungen i anslutning till lekplatsen kommer att bevaras och bli lekplatsens ”djungel”. Det kommer en ny fin klätterställning med bland annat trädkoja, tubrutsch och en elefantrutschkana, vipp- och snurrlek samt fyra gungor där två av dessa blir småbarnsgungor.

Klätterställning. Illustration & licens utanför cc