Radiointervju om Uppåkra, en unik järnåldersbosättning

Vetenskapsradion Historia i P1 har gjort en radiointervju med bland annat Sofia Winge från Uppåkra Arkeologiska Center om de arkeologiska utgrävningarna i Uppåkra och om ny teknik och ”Musse figuren” som ska sätta Uppåkra på kartan.

Vi vet ju sedan tidigare att platsen i Uppåkra har varit känd länge, och de arkeologiska utgrävningarna har visat oss fantastiska fynd. Uppåkra som ligger fem km söder om Lund har genom de senaste årens arkeologiska undersökningar visat sig vara Sydsveriges största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning.

Fyndplatsen, som ligger i Staffanstorps kommun, sträcker sig över ett 40 hektar stort område med tjocka kulturlager, ibland på hela två meters djup. Endast 0,2 % är utgrävt. Regelbundna avsökningar med metalldetektor har resulterat i över 30 000 fynd.

Länk till Sveriges Radio sändningen om Uppåkra>>