Asfalteringsarbete på Norra Lundavägen i Staffanstorp

Gatuavdelningen utför asfaltering på Norra Lundavägen.  Arbetet påbörjas måndagen den 2 november och kommer att pågå till den 13 november.

Framkomligheten begränsas till ett körfält under arbetets gång. Trafiken kommer att regleras med hjälp av vakt. Välj gärna annan väg om möjligt.

Skånetrafikens busshållplats Rydbergs väg på linje 102, 166 och 167 stängs. Läs mer om detta hos Skånetrafiken för uppdaterad information.

Arbetet utförs i samarbete med Skanska.
Har du några frågor kontakta Henrik Andersson 010-448 30 12.