Elda rätt när kylan kommer

Skorsten. Foto: Lisbeth Svensson

Det har blivit allt populärare att elda med ved i braskamin, kakelugn eller vedpanna. Vedeldning som inte utförs på rätt sätt kan lukta illa, sprida sot och bli problem för hälsan genom att orsaka irritation i luftvägarna.

Braskaminer, öppna spisar och kakelugnar bör endast användas för så kallad trivseleldning och inte för basuppvärmning. Trivseleldning innebär eldning vid ett par tillfällen per vecka med en uppstart per gång och elden får hållas vid liv ett begränsat antal timmar.

Använd torr ved

När du väljer att elda med ved så ska den vara ordentligt torr. I vedpanna, braskamin eller kakelugn är träbriketter eller pellets ett utmärkt alternativt bränsle. Det är som att elda med ved men briketterna har ett högre värmevärde, brinner längre och minskar lukten.

Var rädd om grannsämjan

Du som eldar är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att ställa krav och kan ge eldningsförbud om en utredning visar att eldningen ger upphov till en olägenhet. Om du störs av din grannes eldning bör du i första hand vända dig till den som eldar och i andra hand kontakta kommunen. Grannen är kanske inte ens medveten om att eldningen stör omgivningen och i så fall riskerar ett besök från kommunen att försämra grannsämjan.

Här kan du läsa mer >>