Nu bygger vi ut Äppelhagen

Nu bygger vi ut Äppelhagen i Hjärup och har påbörjat utbyggnaden av allmänplats. Barslund Sverige AB kommer att vara entreprenör och Staffanstorps kommun är beställare.

Det första som händer är att området röjs av och befintliga ledningar i Gårdsallén och Hjärupsvägen flyttas för att möjliggöra bebyggelsen. Därefter dras nya ledningar, Tokes väg anläggs som byggata med grov asfalt och naturmarken anordnas.

Vi har byggstartat nu i november och börjat med markarbetena, röjning och schaktning. Byggatan och naturområdet med fördröjningsytan för dagvatten och diket beräknas vara klart runt årsskiftet 2015/16. I samband med arbetena kommer tidvis delar av Gårdsallén, Hjärupsvägen och Lommavägen behöva stängas av. Detta kommer innebära att trafiken leds om. Vi hoppas att arbetet kommer att gå så smidigt som möjligt och påverka de boende runt om kring så lite som möjligt.

Barslund kommer att ha sina byggbodar i den nordligaste delen av området där Gårdsallén och Hjärupsvägen möts och byggtrafiken ska ske via båda vägarna.

När vi är klara med kommunens delar kommer exploatörerna att påbörja byggnationen av husen. Exploatörer är Staffanstorps kommunfastigheter AB och Äppelhagen2012 AB.

När exploatörerna färdigställt husen kommer Barslund tillbaka och lägger på ett sista lager asfalt. Detta är planerat till hösten 2018.

Vill du läsa mer om projektet så titta på detaljplanens plankarta och planbeskrivning.

Har ni frågor vänligen kontakta Medborgarkontoret 046-25 11 00.