Ny förskola i Hjärup planeras

Ny förskola i Hjärup öppnas för att kunna möta behov och efterfrågan. Förskolan ska ligga i Hälsomedicinskt centers lokaler på Centrumstigen 1 och ska öppna i slutet av januari 2016. Lokalerna kommer att anpassas för barn i 1-5 års åldern.

Barn i kö som har behov av plats från och med januari och som inte redan anvisats plats i ordinarie verksamhet, kommer inom det snaraste att få platserbjudande och besked om inskolningsdatum.

Kontakt

Förskolechef Eva Mellberg 046-25 15 53