Full fart på fiberutbyggnaden

– Jag är nöjd med utbyggnadstakten. Totalt har hittills 1 800 kunder beställt fiber och nära 1 600 är redan anslutna, säger marknadschef Johanna Sprimont på Staffanstorps fibernät AB.

Utbyggnaden av fibernätet i Staffanstorps kommun går framåt med stora steg.

– Vi hade kopplat in 1 478 kunder när årets tredje kvartal var slut. De har fått fiber och utrustning och kan beställa tjänster.

– I snitt sedan januari 2014 har vi fått in cirka 85 beställningar i månaden. Vi har nu byggt ut litet mer än hälften av fibernätet i Staffanstorps tätort och vi räknar med att Hjärup är helt utbyggt före årets slut. Vi har ett par områden kvar som ska vara färdiga före årsskiftet, det gäller Stationsbyn, blomstergatorna och Griffelvägen samt ett litet område i södra delen där vi haft startmöte.

– Vi har även gjort ett landsbygdsprojekt som vi är stolta över och där vi blev klara redan före sommaren, nämligen i Tottarp och Kyrkbyn. Nu förbereder vi en ny ansökan till länsstyrelsen om ytterligare landsbygdsstöd från EU för att kunna arbeta vidare utanför tätorterna. Vi räknar med svar på vår ansökan i januari, säger Johanna Sprimont.

Rabatterat pris

Alla som anmält sig innan anmälningstiden gått ut får en rabatt på 6 250 kr och får betala cirka 18 000 kr för att få fibern indragen i bostaden. De som anmäler sig därefter får betala 24 250 kr. Anmälningstider sätts separat för varje nytt område som planeras.

– När folk ser att det kommer en grävskopa förstår de vad som är på gång. Många anmäler sig i sista sekund men vi har också fått in några efteranslutningar.

Det går bra att beställa fiber i efterhand för den som missar att anmäla sig i tid eller flyttar in i området efter avslutad dragning, men då till det ordinarie priset.

– Vi lägger av en kanalisation vid varje tänkbar kund vi går förbi så att det är möjligt att efteransluta sig, säger Johanna Sprimont.
40 procent av de boende i varje säljområde måste anmäla sig för att styrelsen ska besluta om utbyggnad för fiberdragningen. Anslutningsgraden ligger för närvarande på cirka 60 procent.