Ny cirkulationsplats vid Vikhemsvägen-Kronoslättsvägen

Korsningen Vikhemsvägen – Kronoslättsvägen som även är infart till östra Vikhem och infarten till Staffansvallen byggs om till en trevägs cirkulationsplats. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2016.

Gång- och cykelvägarna till Staffansvallen och Vikhemsområdet kommer att förbättras. En överfart kommer att anläggas i anslutning till cirkulationsplatsen som ansluts till Staffansvallen. Gång- och cykelvägen öster om Per Nilsabyn förlängs ner till Kronoslättsvägen . Vid passagen över Kronoslättsvägen till Staffansvallen söder om Rotvägen kommer en fartdämpande refug att byggas.

Busshållplatsen Staffansvallen kommer att flyttas och förläggas i anslutning till cirkulationsplatsen.

För att få bra arbetsmiljö för de som arbetar på platsen och ändå framkomlighet kommer trafiken att ledas om vid arbetsplatsen under byggtiden. Bland annat blir det provisorisk infart till Staffansvallen, och under en period kommer trafiken att ledas om via Staffansvägen. Gång- och cykelvägen utmed Kronoslättsvägen kommer att ledas om något norr om nuvarande sträckning under en period. Följ anvisningar under arbetets gång.

Ta det lugnt när ni kör förbi arbetsplatsen så ger vi anläggningsarbetarna goda förutsättningar att kunna utföra sitt arbete på ett tryggt sätt.

Cirkulationsplatsen med tillhörande anläggningar beräknas vara klar sommaren 2016, förutom trädplantering som görs under hösten 2016

Arbetet utförs i samarbete med NCC Constructions Sverige AB.
Har ni frågor hör av er till Medborgarkontoret 046-25 11 00