Inte tillåtet med trafik på torget

Torget_takåsar: Foto: Staffanstorps kommun

Torg ska vara fredade och säkra platser där medborgare ska kunna mötas, promenera och röra sig fritt som på vilken trottoar eller gågata som helst. Ingen ska behöva oroa sig för trafik.

Detta gäller även Torget framför Rådhuset i Staffanstorp där det dagligen passerar och vistas många människor, inte minst barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Rent tekniskt är Torget en gågata vilket förenklat betyder att det är helt förbjudet att köra bil om man inte har särskilt tillstånd från polisen eller ska utföra varuleveranser eller liknande samt förbjudet att cykla snabbare än gångfart.

– Men det är dessvärre ändå många privatpersoner som kör bil rakt in på Torget och parkerar tillfälligt för att till exempel göra ett ärende. Det körs ofta relativt snabbt. Här kommer även cyklister, ibland i hög fart, säger landskapsingenjör Karl Andersson på Staffanstorps kommun.

– Synliga skyltar och pollare markerar var allmän gata upphör. Men pollare stjäls eller slängs. Ibland har vi hittat dem i buskarna vid Rådhusgången.

De enda som har permanent tillstånd att köra in är grönsakshandlaren, fiskbilen, kebabvagnen och driftentreprenörerna. Hantverkare kan söka tillfälliga polistillstånd för att stå på Torget under begränsade tider.

– Besökare måste nyttja de parkeringar som finns. Finns det ingen p-plats i absolut anslutning så får man parkera litet längre bort, säger Karl Andersson.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt