Ny belysning på gång- och cykelvägar i Staffanstorp

Arbetet med att byta ut belysningen utmed två gång- och cykelvägar mellan Stamvägen och Kronoslättsvägen har påbörjats. Belysningen beräknas stå klar i januari 2016.

Den nya belysningen kommer att ge bättre ljus på stråken då lamporna placeras tätare och det blir modern LED belysning.

Vid ombyggnaden ska stråken vara belysta i stort sett hela tiden, mindre avbrott kan förekomma. Arbetet beräknas vara klart i januari 2016.

Bytet utförs i samarbete med Kraftringen.

Gatulampa Icon från Louis Poulsen. Illustration & licens utanför cc