Fortsatt låga boendekostnader

I årets ”Nils Holgersson-undersökning” som redovisar boendekostnader till den del det avser värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning, behåller Staffanstorps kommun sin plats som tredje billigaste kommun i Skåne.

Staffans­torps kommun har de lägsta kostnaderna bland 5YES-kommunerna. På riksnivå tappar Staf­fans­torps kommun sju placeringar, från plats 35 (2014) till plats 42 (2015). Bakom rapporten står representanter från HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna som 2015 gör sammanställningen för tjugonde året.

Den kompletta rapporten finns tillgänglig på Nils Holgerssons- undersökningens webbplats>>

BAKGRUND

Som metod för undersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning jämförs. När det gäller uppvärmning har kostnader för fjärrvärme använts i de kommuner där fjärrvärme är dominerande uppvärmningsform. I övriga kommuner redovisas en medelkostnad för fjärrvärmen i riket.

Text:Bo Gertsson

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

En kommentar till Fortsatt låga boendekostnader

  1. Ja det blir tyvärr bara dyrare och dyrare varje år att bo med HSB. Senaste 4 åren har hyran höjts med strax över 200kr varje år, och nu ska den höjas igen. (i staffanstorp) Det för att dom som sitter i styrelsen ska få mer pengar varje månad…