Förändring angående vårdnadsbidrag

Barn som ritar. Foto och licens: Åsa Siller

Riksdagen beslutade den 18 november att säga ja till regeringens förslag om att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget och att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag slutar att gälla den 1 februari 2016.

Riksdagens beslut innebär att Staffanstorps kommun inte kommer att få bevilja några nya ansökningar om vårdnadsbidrag efter den 1 februari 2016. De som ansöker om vårdnadsbidrag före den 1 februari 2016 och där ansökan också gäller tid före den 1 februari kan fortfarande bli beviljad bidrag. Vårdnadshavare som redan uppbär verksamhetsbidrag har rätt att behålla ersättningen bidragsperioden ut.

Mer information om riksdagens beslut finns att läsa här >>