Ändrad vattensammansättning i Hjärup

Vattenkran. Foto och licens: Sydvatten

Från måndagen den 7 december fram till vecka 6 2016 kommer dricksvattnet i de sydöstra delarna av Hjärup få en annan sammansättning. Detta på grund av ökade mängder vatten från Vombverket till de delar som normalt försörjs av vatten från Ringsjöverket.

Det är dags för inkopplingen av UV-anläggning vid Ringsjöverket som byggts under ett år. Under tiden som inkopplingen görs kommer Ringsjöverket att vara i behov av flödesavlastning, vilket innebär att produktionen vid Vombverket kommer att ökas. 

Du kan också läsa mer om detta på Sydvattens webbplats.