Detaljplanen för Pihlängen har antagits

Illustrationsplan Pihlängen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-02 att anta detaljplanen för Stora Uppåkra 2:14 m.fl, Pihlängen.

Läs mer om detaljplanen.