Parkeringen vid Baldersskolan asfalteras

Tisdagen den 15 december påbörjas asfalteringen av parkeringen vid Baldersskolan. Arbetet kommer att pågå i fyra dagar och beräknas vara klart den 18 december.

Parkeringsplatsen kommer att skyltas upp samt målning av p-platser. Parkeringen kommer att vara helt avstängd under asfalteringsarbetet. 

Arbetet utförs i samarbete med Skanska.

Avstängningsskylt