Samråd och granskning av detaljplaner

Samråd respektive granskning av detaljplanerna för Hjärup Västerstad -skelettplan och Hjärup NO etapp 3 i Hjärup samt Roos park i Staffanstorp pågår 2015-12-14 — 2016-01-24.

Läs mer om respektive detaljplan:

Samråd kring detaljplan för del av Hjärup 7:1 m fl, Västerstad, Skelettplan

Granskning av detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m.fl, Hjärup NO etapp 3

Granskning av detaljplan för Roos Park, del av Stanstorp 1:6