Förändringar för Lapptäckets förskola och öppna förskolan i Hjärup

Nya förskoleavdelningar under Lapptäckets förskola (vilka ska inrymmas i Hälsomedicinskt centers gamla lokaler i Hjärup), var planerade för att ta emot förskolebarn 1 februari 2016. Tyvärr har tillträde till lokalerna  försenats och i bästa fall kan förskolebarn tas emot tidigast 1 mars.

För att lösa detta ska förskola bedrivas i öppna förskolans lokaler under januari och februari, tills de nya lokalerna står färdiga och är anpassade för förskoleverksamhet. Vi beklagar därför att öppna förskolans verksamhet i Hjärup inte kan bedriva verksamhet förrän i början av mars 2016. 

Läs mer information från förskolechef Eva Mellberg:

Under januari och februari har vi på Lapptäckets förskola förmånen att få öppna upp en avdelning för nya barn i öppna förskolans lokaler, lokaler som redan är till stor del anpassade för denna verksamhet.

I mars kommer sedan ytterligare barn in i gruppen/grupperna, då öppnar vi upp för verksamhet i våra nya, och ombyggda, lokaler på Centrumstigen 1 (där det idag är vårdcentral) och flyttar då över all verksamhet från öppna förskolans lokaler dit. Öppna förskolan i Hjärup sätter alltså igång ordinarie verksamhet igen den 1 mars.

Alla familjer med behovsdatum i januari och februari och som inte har fått plats på de förskolor i Hjärup som man önskat i första hand har redan fått erbjudande om placering och de flesta är även placerade, i vecka 51 kommer vi att sätta igång med utskick av erbjudanden och planering av inskolningar för resten av terminen.

Vi har lyckats väl med vår bemanning, tre förskollärare och tre barnskötare har placering på den nya avdelningen redan, och vi räknar med att fortsätta rekrytering om det finns ytterligare behov längre fram under vårterminen.

Nu ser vi fram emot att få ta emot er alla!

Eva Mellberg, förskolechef, Staffanstorps kommun