Polisens medborgarlöften

– Ett medborgarlöfte är något vi inom polisen och kommunen avger tillsammans gentemot medborgarna. Vi utlovar något som ni kan förvänta er att vi ska hålla, säger lokalpolisområdeschef Tobias Ekdahl.

Svensk polis står i höst inför en ny styrmodell som på ett tydligare sätt ska utgå från medborgarperspektivet. På lokal nivå införs en ny viktig samarbetsform med kommunerna och allmänheten kallat medborgarlöfte.

– Medborgarlöftena baseras på att vi lyssnar av medborgarna vid arrangerade eller vardagliga möten för att ta reda på vad som kan öka deras upplevda och faktiska trygghet, säger analysstrateg Patrik Runesson på Staffanstorps kommun.

Metoden är ett komplement till de samverkansöverenskommelser som redan finns mellan polis och kommun och börjar gälla efter kommunstyrelsens möte den 30 november. Det nya är att medborgarna involveras i högre grad.

– Polisen har som målsättning att vara så nära medborgarna och deras vardagsproblematik som möjligt, säger lokalområdeschef Tobias Ekdahl.

– Löftena omfattar sådant som invånarna lokalt ser som problem. Vi utgår från en gemensam lägesbild framtagen vid till exempel medborgardialoger och vi utlovar konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten, säger Tobias Ekdahl.

– I Staffanstorps kommun har vi redan idag en gemensam bild av bekymmer med exempelvis bostadsinbrott som vi fått via bland annat trygghetsundersökningar, medborgardialoger, ren brottsstatistik samt från medarbetarsamtal inom polisen. I framtiden kan vi arbeta mera strukturerat för att gemensamt lösa dessa problem.

Skärpt stöldgodsspaning

– Inom ramen för medborgarlöftet finns redan projektet med märkDNA som kommunen tagit initiativ till för att motverka inbrott, säger Tobias Ekdahl.

Det ettåriga projektet ska följas upp av ytterligare polisiära åtgärder mot bostadsinbrott. Man lovar även att utöka sin lokala förmåga att identifiera stöldgods.

– Vi har skaffat UV-lampor i bilarna i hela södra polisregionen och så fort vi påträffar DNA-märkt gods kan vi direkt knyta detta till dess ägare.

– För att kunna knyta även omärkt stöldgods till rätt ägare är vi dock beroende av att den drabbade vid anmälan eller i efterhand noga och utförligt beskriver det stulna, så att vi lättare kan hitta ägaren när vi beslagtar gods i en husrannsakan eller liknande.

– Vi lovar också att tillsammans med kommunens analysstrateg finnas med på olika möten i exempelvis villa- och grannsamverkansföreningar. Vi vill föra dialog med alla som vill prata med oss. Konkret kan det ge svar på frågor hur vi kan brottsförebygga tillsammans och vad enskilda kan göra för att undvika inbrott.

Föreningar som vill ha en dialog med och besök av representanter för polis och kommun kan kontakta analysstrateg Patrik Runesson på Staffanstorps kommun.

Här kan du läsa medborgarlöftet >>

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt