Nya avgiftsnivåer för maxtaxa, förskola/fritidshem

Pengar med Astrid Lindgren på. Foto: Lisbeth Svensson

Den 1 januari 2016 kommer avgiftsnivåerna för förskola/fritidshem att höjas. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats och kommer att ligga på 43 760 kr per månad.

Maxtaxa börjar gälla när hushållet har en bruttoinkomst på 43 760 kr eller mer.

Se de nya avgifter på  denna sida