2016-02-19 Motion från Raili Pikkusaari (V) om tillsättning av grupp som jobbar strategiskt med flyktingmottagandet

Ladda ner dokument