Fel datum i inbjudan till samrådsmöte för detaljplan i Hjärup

I följebrevet och på webbsidan för Detaljplanen för del av Hjärup 7:1 m fl, Västerstad, Skelettplan står fel datum i inbjudan till samrådsmötet. Det korrekta datumet ska vara onsdagen den 13 januari kl 18:00 i Hjärupslundskolans matsal.

Intresserade som tänkt gå på mötet men som inte kan på grund av den korta framförhållningen kan vända sig direkt till handläggande planarkitekt Anna Fogelberg på 046-251275.