Låg brottslighet och litet antal person- och brandskador

I december 2015 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting för åttonde året ”Öppna jämförelser 2015” avseende ”Trygghet och säkerhet”. Staffanstorp är topprankat när det gäller låg brottslighet och litet antal person- och brandskador. Sammanvägt har Staf­fans­­torp det sjunde bästa resultatet i Sverige.

I ett digert material redovisas ett statistiskt underlag som ska stimulera till diskussion och analys av trygghet och säkerhet i Sveriges kommuner. Det övergripande syftet är att stödja det pågående utvecklings- och förbättringsarbetet i landets kommuner. Materialet avser huvudsakligen verksamhet 2014.

Sammanfattningsvis för Staffanstorps kommun

  • Staffanstorp har fortfarande näst lägst antal personskador i landet
  • Staffanstorps antal bränder med egendomsskador (antal ut­veck­la­de bränder i byggnad) är näst lägst i Sverige
  • I Staffanstorp är antalet våldsbrott i stort sett oförändrade men högre än förväntat antal
  • Antal stöld- och tillgreppsbrott har minskat något i Staffanstorp men är högre än vad som kan för­vän­tas
  • Staffanstorp är topprankat när det gäller låg brottslighet och litet antal person- och brandskador. Sammanvägt har Staf­fans­­torp det sjunde bästa resultatet i Sverige
  • Antalet skadegörelsebrott har minskat i Staffanstorp men är högre än i genom­snitts­kommunen

Rapporten finns i sin helhet på SKLs webbplats

Kommunens rapport ”Öppna jämförelser trygghet- och säkerhet 2015”

Text och kontaktperson: Bo Gertsson, 0709-35 12 40.