Arkeologisk förundersökning på Vikhem

Ett av fynden, ett guldförgyllt dräktspänne föreställande en korp. Foto: CMB Uppdragsarkeologi

Under hösten 2015 genomfördes en arkeologisk förundersökning av delar av den fornlämning som finns på Vikhemsområdet. Delar av fornlämningen har förundersökts under hösten 2011. Denna nu genomförda förundersökningen påvisar att bebyggelse etablerades här redan under yngre romersk järnålder, år 200-400.

En bybildning anlades här under folkvandringstid, år 400-550, med kulmen under vendeltid, år 550-750. Boplatsen togs ur bruk under vikingatiden, år 750-1050. Boplatsen har troligtvis stått i nära relation till centralplatsen i Uppåkra. De fynd som gjordes under förundersökningen visar på ett mycket högt välstånd och en klar koppling till Uppåkraboplatsen. De funna huskonstruktionerna tyder också på en högreståndsbosättning.

Vill du veta mer om den arkeologiska förundersökningen kan du läsa vidare här

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »