Flygande start för märkDNA i Staffanstorps kommun

– På tre veckor har redan 1 500 hushåll i Staffanstorps kommun skyddat sig mot bostadsinbrott genom att skaffa utrustning för märkDNA. Vi är mycket nöjda och glada över det gensvar vi fått från medborgarna, säger poliskommissarie Göran Landvall.

Pilotprojektet med märkDNA i Staffanstorps kommun har fått en flygande start. Den massiva informationskampanjen har nått ut till medborgarna precis som planerat.

Projektet pågår över sommaren 2016 och innebär att alla bostadsinnehavare i Staffanstorps kommun, som första kommun i landet, erbjuds att enkelt märka sin egendom med en egen unik och spårbar vätska som gör det lätt att identifiera och återföra stöldgods. Utrustningen kan köpas till ett subventionerat pris.

– Foldrar har delats ut i samtliga hushåll i kommunen med information om projektet, om vad märkDNA är och hur det fungerar samt varför vi ska satsa på det och hur man även i övrigt kan skydda sig mot bostadsinbrott, säger poliskommissarie Göran Landvall som är polisens nationellt sakkunnige avseende bostadsinbrott.

Stort intresse

– Ja, vi har nått fram. Vi har fått sätta ”lapp på luckan” vid samtliga möten, det har varit fulla hus, hundratals medborgare har fysiskt tagit sig till mötena för att ta del av informationen.

– Vi har genomfört tre medborgarmöten, ett i Hjärup och två i Staffanstorp, samt ett öppet hus i Rådhuset under Kulturnatten då väldigt många kom för att få veta mera.

På mötena har invånarna fått träffa representanter för polisen, kommunen, märkDNA-leverantörerna samt försäkringsbolagen.

– Även polisens volontärer har varit ute och informerat om märkDNA på olika knutpunkter där mycket folk rör sig, till exempel vid de stora butikerna, busstationen samt vid pågatågsstationen i Hjärup.

– Det finns flera sätt att skaffa märkDNA, säger Göran Landvall.

Gett eko i landet

MärkDNA-satsningen i kommunen har gett eko över landet och framför allt i södra Sverige.

– En lång rad kommuner har hört av sig för att snarast få starta motsvarande märkDNA-projekt, säger Göran Landvall som är mycket nöjd med projektets resultat så här långt.

– Det är svårt att redan nu säga något om tendens och prognos, det har gått för litet tid, men vi är mer än nöjda med genom-förandet, utfallet och spridningen bland medborgarna.

Projektet ska utvärderas

Det blir en projektutvärdering utförd av Stockholms Universitets kriminologiska institution som följer projektet i Staffans-
torp på uppdrag av BRÅ (Brottsförebyggande rådet).

– De gör en ren forskningsstudie och vetenskaplig utvärdering som kommer i en nationell BRÅ-rapport hösten 2016. Det är synnerligen intressant och sätter Staffanstorps kommun på kartan i allra högsta grad.

– Men jag vill understryka att även om vi fått med 1 500 hushåll så är det  7 000 hushåll kvar. Ju fler i kommunen som skaffar märkDNA desto besvärligare och jobbigare blir det för tjuven och det är det som är vårt mål.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Läs mer här>>