Anneros spontanidrottsplats flyttas

Kommunfastigheter kommer att flytta den spontanidrottsplats som nu rivs i samband med rivningen av Anneroskolan.

Läs mer

Vatten- och avloppsarbete på Hjärupsvägen

Måndagen den 25 januari påbörjas vatten- och avloppsarbete på Hjärupsvägen i Hjärup. Vägen stängs helt och arbetet kommer att pågå i en månad.

Läs mer