Anneros spontanidrottsplats flyttas

Kommunfastigheter kommer att flytta den spontanidrottsplats som nu rivs i samband med rivningen av Anneroskolan.

I samband med rivningen av Anneroskolan har Kommunfastigheter också påbörjat flytten av spontanidrottsplatsen i anslutning till skolan. Som tidigare lovats kommer en spontanidrottsplats att finnas kvar i området men den flyttas till en annan plats. Kostnaden för den nya spontanidrottsplatsen hanteras av Kommunfastigheter i budgeten för den kommande exploateringen av tomter och skattefinansieras inte.

En ny plats för spontanidrottsplatsen har redan utsetts, mellan Annero förskola och Åttans nya lekplats. I anslutning till den nyanlagda lekplatsen i området kommer också de större barnen nu att kunna leka på en spontanidrottsplats. Den kommer därmed också att ha en fortsatt bra närhet till förskolan och vara en mötesplats för barn i alla åldrar.

Anläggningen av den nya spontanidrottsplatsen påbörjas så snart väderleken medger det.