Vatten- och avloppsarbete på Hjärupsvägen

Måndagen den 25 januari påbörjas vatten- och avloppsarbete på Hjärupsvägen i Hjärup. Vägen stängs helt och arbetet kommer att pågå i en månad.

Hjärupsvägen är helt avstängd från fastighet nr 25 fram till Vanningastigen. In och utfart till Lommavägen sker via Åttevägen/Stenshögsvägen/Vanningastigen/Gårdsallén. Följ väganvisningar under arbetets gång.

Berörda fastigheter är informerade via brev.

Arbetet utförs av Barslund AB. Har du några frågor kontakta Stefan Andersson 0735-38 24 54