För dig som använder färdtjänst i Staffanstorps kommun

Staffanstorps kommun har haft en väl fungerande färdtjänst under många år. Under hösten 2015 skedde en del förändringar i taxibranschen som tyvärr har påverkat färdtjänsten negativt. Det har bland annat inneburit en hel del förseningar.

Staffanstorps kommun tillsammans med beställningscentralen Samres samt taxibolagen arbetar hela tiden med att förbättra de problem som uppstår. Därför är det viktigt att ni som råkar ut förseningar hör av er till kommunen för att klagomålet så snabbt som möjligt kan utredas och åtgärdas. Du kan kontakta Pia Williams på 046-25 12 23