Lommavägen i Hjärup stängs av

Måndagen den 15 februari påbörjas vatten- och avloppsarbete i Lommavägen i Hjärup. Delar av vägen stängs helt och arbetet kommer att pågå i cirka två veckor.

Lommavägen är helt avstängd från Gårdsallén till Hjärupsvägen. In- och utfarten till Hjärupsgården från väster är öppen under hela arbetet.

Trafiken leds om till Väståkravägen-Banvallsvägen. Följ orange väganvisningar under arbetets gång.

Arbetet utförs av Barslund AB. Har du några frågor kontakta Stefan Andersson 0735-38 24 54.