Vatten- och avloppsarbete i Hjärup

VA-verket utför renoveringsarbete på vatten- och avloppsledningarna på gator runt Klockargårdsvägen i Hjärup. Arbetet påbörjas måndagen den 8 februari och kommer att pågå i en månad.

De gator som berörs av arbetet är Slåttervägen, Markvägen Ängavägen och Bäckavägen. Berörda fastigheter är informerade via brev.

När vattnet släpps på igen

Det kan finnas luft i ledningarna efter lagningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt kranen rinna länge för användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola länge före tvätt av ljus kläder.

Arbetet utförs i samarbete med PEAB Sverige AB. Har du några frågot kontakta Anders Håkansson 07333-76 38 42

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

En kommentar till Vatten- och avloppsarbete i Hjärup

  1. Att leva och bo i Framtidens kommun är alltid spännande om även tämligen irriterande. Bredbands utbyggnaden tog två månader längre tid än lovat, nu har vi ett hål på 4 gånger 4 meter rätt över gatan. Servisen till vatten och avlopp ska bytas ut och gatan grävts upp. Tyvärr har ansvarig arbetsledare glömt att beställa hem nödvändiga betong element för att slutföra arbetet(slut hos leverantör sägs det)vilket leder till att vissa fastigheter är helt avskurna. Jobbarna trodde att hålet skulle fixas som idag måndag 15:e februari, men har inte synts till. Det är bara till att hoppas att inga svårare sjukdomsfall eller bränder utbryter under tiden. För att kalla oss Framtidens kommun så är vi uppenbarligen dåliga på att planera för redan beslutade arbeten. Själv påbörjar jag inte omfattande renoveringsarbeten utan att försäkra mig om att allt material är tillgängligt, kanske något att tänka på även för dem som planerar i kommunen.