Vatten- och avloppsarbete i Hjärup

VA-verket utför renoveringsarbete på vatten- och avloppsledningarna på gator runt Klockargårdsvägen i Hjärup. Arbetet påbörjas måndagen den 8 februari och kommer att pågå i en månad.

De gator som berörs av arbetet är Slåttervägen, Markvägen Ängavägen och Bäckavägen. Berörda fastigheter är informerade via brev.

När vattnet släpps på igen

Det kan finnas luft i ledningarna efter lagningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt kranen rinna länge för användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola länge före tvätt av ljus kläder.

Arbetet utförs i samarbete med PEAB Sverige AB. Har du några frågot kontakta Anders Håkansson 07333-76 38 42