Vårstädning i Hjärups buskage

 

I dagarna inleds arbetet med att föryngringsbeskära flertalet buskage i Hjärup. Dessa har lämnats att växa fritt under flera år och de har därför blivit vildvuxna och mer utbredda än vad som varit tänkt från första början.

Beskärningsarbete kommer ge oss friskare och mer välmående buskage då vi inte bara får bort dött växtmaterial och förvedade grenar utan också stimulerar tillväxt genom beskärningen. Detta betyder dock att det kommer se tråkigt ut i början av växtsäsongen, men buskarna kommer igen med friska skott och kommer vara relativt tätvuxna redan nästa år.

Det är inte alla buskage som omfattas av detta, vissa sparas helt och får agera tillflyktsort för fågel- och djurliv. På det sättet får vi en mer spännande och varierad levnadsmiljö.

De av er som har buskage i direkt anslutning mot era fastigheter och därmed blir mer direkt berörda kommer få en lapp i er brevlåda med information om när arbetet påbörjas.

Text: Karl Andersson