Spolning av vattenledningsnätet på Vikhem

Vattenkran. Foto och licens: Sydvatten

Tisdagen den 23 februari och onsdagen den 24 februari spolas vattenledningsnätet i Vikhem III. Detta för att säkra vattenkvaliteten och minska risken för problem med missfärgning av dricksvatten vid framtida ledningsarbete inom Vikhemsområdet.

Abonnenter som drabbas av driftstörning kommer att underrättas av PEAB som utför spolningen genom dörrknackning i samband med att arbetet utförs.

Spolningsområde

När vattnet släpps på igen
Det kan finnas luft i ledningarna efter avstängningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt vattnet rinna länge före användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola också länge före tvätt av ljusa kläder.

Arbetet utförs av PEAB Drift och Underhåll.
Har du några frågor kontakta Anders Håkansson 073-337 63 84.