Staffanstorp ökade sin befolkning 2015

Födelseöverskott, utveckling 2011-2015

Staffanstorp ökade sin befolkning 2015 med 125 personer (0,54 procent) till 23 119 invånare. Vid årets början fanns 22 994 invånare.

Födelseöverskottet (antalet födda minus antalet avlidna) var under året sammanlagt 85 personer (2014: 143 personer). Invandringsöver­skottet (antalet från utlandet invandrade minus dito utvandrade) var 43 personer (2014: 90 personer) och inrikes flyttningsnetto (antalet inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) var -3 personer (2014: överskott med 87 personer.)

– Kommunens befolkning ökade som mest under maj och juni månader 2015”, berättar utvecklingschef Bo Gertsson.

I maj månad passerades 23 000-invånargränsen och ligger kvar på denna nivå. Befolkningsökningen 2015 är mindre än hälften som stor som 2014.

Totalt sett har kommunen en befolkningsökning 2015, som understiger genomsnittet för de fyra föregående åren. Kommunen har jämförelsevis låga födelse- och invandrings­överskott samtidigt som inrikes flyttningsöverskott har förvandlats till ett flytt­nings­underskott.

Antalet födda är det lägsta under perioden samtidigt som antalet döda under året ökar något. Födelseöverskottet halveras mellan 2014 och 2015.

Antalet invandrare minskar under 2015 samtidigt som antalet utvandrare ökar något.

Invandringsöverskottet halveras från 2014 till 2015.

– Inrikes inflyttningar och utflyttningar är i stort sett lika stora. Föregående års flyttningsöverskott har vänt till ett noll-resultat 2015, avslutar Bo Gertsson.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »