Staffanstorps kommun anvisas nyanlända

Rönnbär Foto: Ludwig Sörmlind by: flickr.com

Enligt en ny så kallad anvisningslag som beslutades av Sveriges riksdag den 27 januari och som träder i kraft den 1 mars i år, är alla svenska kommuner skyldiga att ta emot ett visst antal nyanlända kommuninvånare.

Antalet nyanlända fördelas till varje kommun utifrån kommunernas förutsättningar vad gäller arbetsmarknadsförutsättning, befolkningsstorlek samt hur många man tidigare tagit emot.

Ingen kommun kan säga nej till att ta emot de nyanlända som är personer som fortfarande vistas på Migrationsverkets anläggningar men som beviljats asyl i Sverige.

Totalt ska 21 700 personer och deras anhöriga fördelas ut till landets kommuner. För Staffanstorps del innebär den nya lagen att kommunen ska ta emot upp till 99 nyanlända invånare i år. De nya invånarna kommer inte samtidigt, utan anvisas till kommunerna regelbundet under året. Det rör sig om både ensamstående och familjer. En ny integrationssamordnare inom kommunen får till uppgift att verka för att hitta lösningar tillsammans med de nyanlända, arbetsförmedling, näringsliv och ideella sektorn.

– Det är Arbetsförmedlingen som har hand om anvisningarna till kommunerna och som ansvarar för att en etableringsplan upprättas för varje ny vuxen kommuninvånare utifrån personens behov av studier, sysselsättning, praktik, etc, berättar Mikaela Troberg, enhetschef på individ- och familjeomsorgen för ensamkommande och nyanlända i Staffanstorps kommun. Svenska staten bidrar till kommunernas ökande kostnader genom att betala ut ersättning för varje mottagen nyanländ kommuninvånare.

Alla nyanlända kommuninvånare med etableringsplan får en statlig etableringsersättning via försäkringskassan och behöver inte försörjningsstöd från kommunen.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt