Renspolning av vattenledningsnätet i Hjärup

På uppdrag av Staffanstorps kommun kommer Svapipe AB under mars till april 2016 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Hjärup. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Måndagen den 7 mars börjar vi spolningen med etapp 1 som endast är vattenspolning. Ingen information kommer att läggas i brevlådorna vid den här första etappen, eftersom man kan använda vattnet som vanligt.
Därefter är det luft- och vattenspolning på resterande etapper som kommer.

Berörda fastigheter i etapp 1
Berörda fastigheter i etapp 2
Berörda fastigheter i etapp 3

Berörda fastigheter är också informerade via brev.

Karta över hela arbetsområdet hittar du här.

Här kan du också läsa mer om arbetet och hur det utförs.

För ytterligare information kontakta Svapipe AB
Jan-Eric Johansson 0733-69 36 03 eller
Håkan Jakobsson 0733-69 36 02