Medborgardialog kring trygghet

Medborgardialog

Nu fortsätter vi att utveckla medborgardialogen kring trygghetsfrågor i Staffanstorps kommun. Ni som är intresserade av att diskutera hur ni ser på trygghet och vad det betyder för er, ges här tillfälle att träffa representanter för Staffanstorps kommun och polis.

  • Tisdagen den 22 mars klockan 18.30. Plats: Rådhuset, Staffanstorp
  • Tisdagen den 12 april,  klockan 18.30. Plats: Hjärupslundsskolan, Hjärup

För att i större utsträckning kunna förebygga brott och säkerställa tryggheten för medborgarna i Staffanstorps kommun är era synpunkter, kunskap och medverkan betydelsefull för oss.

Trygghet kan betyda väldigt många olika saker, detta beror på faktorer som till exempel ålder, kön, boendeort och upplevelser. Medborgardialogen syftar bland annat till att ni ska få information om hur man kan förebygga brott och skapa trygghet i er vardag.

Vid medborgardialogen kommer ni också att ges möjlighet att ta del av den statistik som finns kring brott och trygghet.

För Staffanstorps kommun och polisen är det viktigt att göra rätt insatser vid rätt tillfälle för att på så sätt öka er faktiska trygghet.

Medverkande och kontakt

Christer Stålhandske, polisen Staffanstorp, 010-561 69 97

Patrik Runesson, Staffanstorps kommun, 046-25 12 15