Dags att söka föreningsbidrag

För föreningar inom det sociala området är det nu dags att söka föreningsbidrag hos socialnämnden. Socialnämnden i Staffanstorps kommun avsätter varje år ett visst belopp som ska användas för att stötta lokala föreningar som är verksamma inom det social området.

Läs mer

Dags att ansöka om trygghetsresa 2016          

Den som är anhörig och vårdar en familjemedlem i hemmet kan nu ansöka om att få resa på en tio dagars semester tillsammans med sin närstående under trygga former. Syftet är också att få chans att mötas, bilda nätverk samt möjlighet att få avlösning.

Läs mer

Renspolning av vattenledningsnätet i Hjärup

Måndagen den 14 mars fortsätter renspolningen av vattenledningsnätet i ett nytt område.

Läs mer