Dags att ansöka om trygghetsresa 2016          

Santa Pola Foto:Pia Williams

Den som är anhörig och vårdar en familjemedlem i hemmet kan nu ansöka om att få resa på en tio dagars semester tillsammans med sin närstående under trygga former. Syftet är också att få chans att mötas, bilda nätverk samt möjlighet att få avlösning.

Resan är planerad till maj månad och vänder sig till dem som har kontakt och stöd från vård och omsorg. Man bör kunna tillgodogöra sig vistelsen samt planerade gruppaktiviteter. Närstående ska vara 65 år eller äldre. Antal platser är begränsade till sexton personer exklusive personal.

Vårdpersonal följer med och kan står för grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser enligt kommunens riktlinjer. Tidigare beviljade hemtjänstinsatser utförs enligt beslut.

Kommunen bekostar boende och aktiviteter för både anhörig och närstående. Övriga kostnader beskostas av den enskilde.

Informationsträff och ansökan

En öppen informationsträff arrangeras på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 14 mars, 2016, kl.13.30, lokal Uppåkra.

Då ges information både av personal och av tidigare resenärer.

Ansökan sänds till Staffanstorps kommun och ska vara inne senast den 21 mars 2016.

Skicka ansökan till:

Staffanstorps kommun
Pia Williams
Vård och omsorg
245 80 Staffanstorp

Fler frågor: Kontakta Susanne Bresby, 046-25 12 09 eller Pia Williams, 046-25 12 23 på Vård och omsorg.