Staffanstorpsborna upplever sig allt tryggare

Skånepolisen genomför sedan flera år en trygghetsmätning i Skånes samtliga kommuner. Det som mäts är medborgarnas upplevda trygghet. Den del av mätningen som gjorts i samarbete med Staffanstorps kommun under 2015 visar på positiva siffror.

På en skala där 0 utgör högsta upplevda trygghet medan 6 utgör en alarmerande påtaglig otrygghet, pekar mätningen i Staffanstorps kommun på siffran 1,31 för 2015.

– Vi har aldrig tidigare känt oss så trygga som vi gör idag i vår kommun. Detta är mycket glädjande siffror, säger kommunpolis Christer Stålhandske.

Trots ett fåtal men uppmärksammade inbrott inom kommungränserna i början av det här året känner sig invånarna i Staffanstorps kommun alltså totalt sätt allt tryggare.

– Vi har aldrig legat så lågt som 2015 vilket betyder att den upplevda tryggheten i vår kommun är hög, kommenterar analysstrateg Patrik Runesson på Staffanstorps kommun.

– Det är ett mycket bra resultat och vi ligger mycket bra till i närområdet. Vi publicerar inte en rankinglista, men vi är bland få kommuner, där trygghetsindex faktiskt blir bättre och bättre, säger Christer Stålhandske som även konstaterar att inbrotten minskar i Staffanstorps kommun.

– Även om vi tidigare haft problem med bostadsinbrott som även uppmärksammats i media, så har vi idag en statistik som visar på ett minskat antal inbrott i bostad. Bilinbrotten minskar ännu mera.

Upplevd känsla

Totalt har 12 400 enkäter genomförts runt om i Skåne varav 300 slumpvis utvalda Staffanstorpsmedborgare från 16 år och uppåt deltagit i ett representativt urval uppdelat i kön, ålder, boendeform (villa, bostadsrätt, hyresrätt samt landsbygd eller tätort). Den totala svarsfrekvensen var 64 procent.

De cirka 40 enkätfrågorna har på olika sätt berört den konkret upplevda känslan av otrygghet. Frågorna berör om man oroar sig för att bli utsatt för olika typer av brott mot sig själv, sina anhöriga eller mot sin egendom, hemma eller på offentlig plats, om man upplever olika typer av ordningsstörningar, problem med drogpåverkade personer, om man känt sig hotad och hur detta i så fall skett, med mera.

Minskat antal inbrott

– Medborgarna har fått svara på frågor om hur de upplever den faktiska tryggheten  i kommunen, säger Christer Stålhandske. Vi anpassar vår verksamhet och våra insatser i kommunen delvis efter just medborgarnas upplevda trygghet.

– Enkäten ger en objektiv bild av känslan av trygghet bland medborgarna. För oss objektivt innebär detta att flera av de insatser och åtgärder vi vidtagit på basis av medborgarnas önskemål gett resultat och faktiskt ökat trygghetskänslan

– I fjor minskade bostadsinbrotten med 13 procent i kommunen. I januari hade vi ett fullbordat inbrott och tre försök. Det kan jämföras med januari i fjor då vi hade 16 inbrott och inbrottsförsök, berättar Christer Stålhandske

MärkDNA ger effekt

Flera trygghetsskapande projekt och insatser pågår just nu i kommunen.
Bland annat har runt 1 500 hushåll hittills skaffat Märk-DNA för sina värdeföremål. Målet är att nå 3 000 hushåll senast i oktober i år.
Polisen och Staffanstorps kommun slår sig inte till ro med detta.

– Vi ska fortsätta med våra insatser, genomföra våra medborgarlöften att synas mera i kommunen både med polisiär närvaro som med polisens volontärer, vi ska fortsätta med våra medborgardialoger och vi ska även försöka hitta nya samverkansformer som ytterligare kan förändra och förbättra tryggheten för medborgarna, säger Christer och Patrik.

Långsiktigt resultat

Polisens trygghetsmätning har i sin nuvarande form genomförts en gång om året sedan 2004. Det året låg trygghetsindex för Staffanstorps kommun på 2,09 och har sedan dess sakta förbättrats.

– Detta är ett positivt resultat för oss som visar hur viktigt det är att vi hela tiden fortsätter att arbeta för en högre trygghet. Det kontinuerligt förbättrade trygghetsindexet visar att vårt trygghetsarbete ger resultat långsiktigt, säger Patrik Runesson på Staffanstorps kommun.